Weholite Ø 2400mm, levert i en lengde på 22 meter

/ / Prosjekter

Ved ombygging av Fåa bru på Rv. 3 ved Fåset var det behov for å etablere en midlertidig omkjøringsvei i byggeperioden. Til denne leverte Geosyntia et 22 meter lang plastrør med diameter 2400 mm. Røret var ferdig skråskåret på fabrikken, etter veiskråningens vinkel, og ble levert i én lengde. Det ble løftet rett fra bilen og ned i ferdig planert anleggsseng. Etter at brua senere er blitt lagt om har Vegvesenet planer om å grave røret opp igjen for å bruke det permanent på Fv. 48 ved ombygging av Sagstua bru.
Prosjekt: Rv. 3 Fåa bru, Hedmark
Byggherre: Statens Vegvesen
Entreprenør: Brødr. Gjermundshaug
Produkter: Weholite Ø 2400mm
Mengder: 22 meter
Utført: August 2009

TOP