Fv. 98 Ifjordfjellet parsell 2 – Iskløverbekken

/ / Prosjekter

Statens vegvesen skal på oppdrag fra Finnmark fylkeskommune oppgradere fv. 98 over Ifjordfjellet
i perioden 2010–2015. Målet er å oppgradere fv. 98 til høyfjellsvegstandard.
Gjennomgående for hele strekningen er at vegen skal heves og det skal lages slake skråninger
for å unngå bruk av rekkverk. Arbeidet er delt inn i flere parseller.
Geosyntia AS har levert Kulvert rør i PE100 materiale på flere av parsellene.
Dette har vært kostnadsbesparende med tanke på vekt, håndtering og leggehastighet.
Prosjekt: Fv. 98 Ifjordfjellet parsell 2 – Iskløverbekken
Byggherre: Statens Vegvesen
Entreprenør: Roy Yngve Thomassen
Grossist: Brødrene Dahl AS,Alta
Utført: 2012
Mengde produkter:
* 44 m 3 500 mm Weholite DV SN4 rør, levert i 11 meters lengder
* Skråskjærte ender
* PE skott påsveist bunn innvendig i rørgate for og holde elvegrus på plass

Geosyntia leverte 44 m
– 3500/3905 mm Weholite DV SN4 rør i 11 m lengder

TOP