Veg- og jernbanetunneler

Dersom man skal bygge en tunnel gjennom eksisterende veifylling kan det bygges i to etapper, slik at bare halve veien stenges om gangen, og trafikkavviklingen kan delvis opprettholdes. Ønsker man å bygge en fylling over eksisterende vei eller jernbane mens trafikken i gang, er hvelvbuer (Kvitfjell, Myrerfjell) en god løsning. Ferdig monterte seksjoner løftes inn på ferdigstøpte stripefundamenter og boltes sammen uten å forstyrre trafikken i vesentlig grad. Når dette er fullført blir det foretatt omfylling, komprimering og ferdigstilling på vanlig måte.
Ved sanering av planoverganger på jernbanen kan den komplette tunnelen monteres ved siden av jernbanesporet og løftes inn i løpet av meget kort tid. Dette skal oftest utføres i løpet av 30 timer fra siste tog passere til trafikken igjen settes på. De anleggstekniske arbeidene omfatter innheising av stålkonstruksjonen, tilbakefylling og komprimering av omfyllingsmasser, legging av skinnegang og annet jernbaneteknisk arbeid.

TOP