Geomatter er en serie erosjonssikringsprodukter som brukes for å hindre erosjon og skader i den kritiske fasen før et vegetasjonsdekke er etablert, og samtidig bidra til rask vekst og permanent armering av en slik vegetasjon. Produktet er fremstilt som tredimensjonale matter som legges ut på det ferdig planerte arealet, forankres med plugger og mettes med jord.
Etter ferdig utlegging spøytesås med ønsket vegetasjonsblanding eller man kan gjødsle og overlate resten til lokal frøspredning. Da er man sikker på at skråningen får lokal tilhørighet til landskapet.
Enkamat produseres av Bonar, og her kan du finne mer informasjon om produktene og hvordan de installeres.

Brosjyrer for nedlasting


MacMat brosjyre

Enkamat brosjyre
TOP