Siltskjørt leveres oftest ferdig konfeksjonert med innsydd flyte og synkeelement. Flyteelementet er en fleksibel slange med diameter 154 mm med nødvendige endelokk og ventiler. Synkeelementet er normalt en 10 mm kjetting (2 kg/m), begge elementene kan fås i andre størrelser og vekter.

Siltskjørtet leveres som standarddybde som 4,7- 9,7 – 14,7 osv. med varierende lengder. Siltskjørtene kan også leveres profilsydd etter lengde og dybde.

Geosyntia har levert siltskjørt på opptil 500 m lengde i et flak og andre leveranser med dybde ned til 35 m. Ved prosjekter der siltskjørtene pga. størrelsen ikke kan leveres som et flak kobles de sammen med industriell glidelås. Dette kan også være tilfellet der hvor det av tekniske årsaker ikke er mulig å montere store skjørt.

I forbindelse med utbygging av dobbeltspor og E6 langs Mjøsa, har Geosyntia levert 4,2 km siltskjørt med varierende dybde.

TOP