FlexiTex®

FlexiTex® er en tekstilforskaling til bruk ved betongarbeider langs kysten og på sjøbunnen. Det har vært en markant økning i bruken av tekstilforskaling i betongarbeider, spesielt når det gjelder prosjekter langs kysten og på sjøbunnen. Den viktigste grunnen til denne økte interessen har vært introduksjonen av vevde duker laget av flertrådete syntetiske fibre med høy styrke. Kombinert med forenklede prosedyrer i installasjonsarbeidet resulterer dette i kortere anleggstid og kjærkommen kostnadsinnsparing.

De viktigste bruksområdene for FlexiTex® er:

  • Madrasser for erosjonskontroll, stabilisering av fyllinger og bratte skråninger.
  • Madrasser for bygging av dammer
  • Omstøping og reparasjon av peler
  • Sekker og andre vevde “beholdere” til betongarbeider under vann
  • Forskjellige konstruksjoner for støtte/tildekning av rør
  • Andre løsninger for å foreta reparasjonsarbeider og tetning av betongvegger

Kvaliteten på betongen som brukes i denne typen prosjekter er viktig. Prinsippet som brukes for å fjerne overskuddsvann er basert på trykkutgravning, som innebærer at trykket som betongen utøver når den pumpes inn, fører til rask tømming gjennom duken. Duken fungerer som en sil, og er konstruert for å forhindre at partikler passerer gjennom den.

Geosyntia leverer 2 typer av FlexiTex®:

  • FlexiTex® filtermadrasser

Denne tolagsmadrassen er vevd sammen i regelmessige punkter som fungerer som filtre for å utligne vanntrykk. Denne typen madrass leveres i 530 cm bredde og standard rullelengder på 100 m.

  • FlexiTex® betongmadrasser

Denne tolagsmadrassen har interne avstandstråder. De øvre og de nedre delene er forbundet ved hjelp av avstandstråder som sikrer at den betongfylte madrassen har jevn tykkelse. Disse madrassene leveres som standard i 3,75 m bredde. Vi kan som standard levere tykkelser fra 10 til 33 cm, som svarer til enhetsvekter per m2 fra 220 opp til 750 kg/m2. Andre tykkelser kan leveres på bestilling.

Gabionmadrasser

Gabionmadrasser er kurver av stålnett, flettet eller sveiset, som fylles med stein og benyttes som effektiv erosjonssikring i forbindelse med marine applikasjoner.

Gabionmadrasser er kurver av stålnett, flettet eller sveiset, som fylles med stein og benyttes som effektiv erosjonssikring i forbindelse med marine applikasjoner.

Dette er som navnet tilsier en flatere og bredere gabion med høyder på bare 15-30 cm. Overflatebehandlingen er den samme som for gabions men tråden litt tynnere 2,0 til 2,2 mm. De brukes for sikring av kanaler, elver, havner, strender etc og gir umiddelbart en meget god beskyttelse mot erosjon. Gabionmadrasser brukes ofte som fundament og/eller som ballast på sjøledninger.
Gabionmadrassene fås i en rekke forskjellige størrelser fra 2 x 3 m til jumbomadrasser på 3 x 8 m.

TOP