Rehabilitering av grusveier

Store deler av det norske veinettet er nedkjørt og oppsprukket. Hvert år må mange kilometer vei utbedres. Dette skjer vanligvis med enkel oppretting og nytt dekke. En slik løsning skjuler, men løser ikke problemene, og lignende skader viser seg ofte etter få år.

Et TG-nett i bunnen av et nytt gruslag bryter det gamle skademønsteret, og når et nytt dekke er lagt har man en løsning som sikrer investeringene over mange år.
Grusveien bearbeides etter behov i prosjektet og Geonett legges ut og deretter tilføres nye bærelagsmasser før veien gjerne asfalteres.

Geosyntia har gjennom mange år vært med på å levere produkter til mange forskjellige prosjekter, hvor gamle grusveier er blitt rehabilitert med Geonett. Resultatene er uten unntak positive og kjørestandarden på veiene er i dag meget gode.

Brosjyrer for nedlasting


Geosyntia brosjyre TG-Nett

Geosyntia brosjyre TeleVev

Geosyntia brosjyre TeleGrid
TOP