Åpne bekker og kanaler

Åpne bekker eller kanaler kan være enkle og rimelige løsninger for å føre vann fra et sted til et annet. Det forutsetter imidlertid at grunnen er relativt tett, med et visst innhold av leire og finere jordpartikler, for at vannet ikke skal forsvinne i grunnen. Bygging av en kanal eller omlegging av en bekk gjennom et område med permeabel grunn av sand eller grus, vil derfor kreve tetting av kanalen eller bekken med geomembran. Bruk av naturlige leirmasser vil ofte kreve store innsatser både på transport og utlegging.

Ved bruk av plast- eller bentonittmembraner som tettingselement kan man oppnå store besparelser i transport, materialhåndtering og byggetid.

Plastmembraner kan sveises sammen til store, skreddersydde flak før de legges ut på preparert underlag, sveises sammen til ett stykke og dekkes med beskyttende masser. Bentonittmembraner legges ut med overlappskjøter, og krever ikke annet etterbehandling enn overfylling med beskyttende masser.

Geosyntia er gjerne behjelpelig med forslag til valg av membran og installasjonsveiledning, og har kontakt med entreprenører som har praktisk erfaring fra flere større membraninstallasjoner i Norge.

TOP