Geomembraner av polyetylen (HDPE) eller polyetylen med lav densitet (LDPE) brukes i konstruksjoner og anlegg hvor det er krav til miljøvern eller til å holde vann inne eller ute. De produseres under kontinuerlig kvalitetsovervåkning, med råstoff fra renommerte leverandører, og kan leveres i bredder på opptil 10 m.

Membranene er fremstilt for bruk i en lang rekke tekniske løsninger, blant annet:

 • Kanaler og vannveier
 • Avløpsløsninger
 • Grunn-/grunnvannsbeskyttelse
 • Vannreservoarer
 • Veibygging
 • Bløtgjødsellager
 • Bunntetting i avfallsdeponier
 • Topptetting i avfallsdeponier
 • Dammer for fisk/dekorasjon
 • Brannslokkingsreservoarer
 • Brannøvingsanlegg på flyplasser
 • Dammer for alkaliske løsninger

Membranene er UV-stabilisert og har høy motstandsevne mot kjemikalier (HDPE). De har generelt gode mekaniske egenskaper, høy fleksibilitet og stor gjennomhullingsmotstand, i tillegg til fremragende sveiseegenskaper. Det finnes en rekke spesialprodukter av PE, laget for tilpasning til spesielle oppgaver. Membranene leveres i tykkelser fra 0,5 til 3,0 mm, og i bredder fra 0,5 til 10 m uten skjøt.

www.gseworld.com

www.renolit.com

TOP