Drenering

Fiberduk har en relativt porøs struktur, og evne til å lede væsker og/eller gasser i dukens plan. For å kunne drenere bort større mengder væske eller gass må fiberduken brukes som separasjon sammen med godt drenerende masser, som f.eks. grus, pukk eller løs Leca. Å bygge et velfungerende dreneringssystem, som har god funksjon og lang funksjonstid, krever både fagkunnskap, gode materialer og god tid.
Produktserien Enkadrain er en reell snarvei til et godt dreneringsresultat. Basisproduktet er satt sammen av to lag fiberduk og en kjerne av 10 til 20 mm tykkelse med god vannføringskapasitet. Spesialløsninger kan ha kjerner med spesielle egenskaper, og den ene siden av produktet kan være utstyrt med en vanntett membran. Enkadrain er enkelt å håndtere og installere, med minimal forsinkelse for det øvrige anleggsarbeidet.

Brosjyrer for nedlasting


Geosyntia brosjyre fiberduk
TOP