Støttekonstruksjoner i armert jord

Jordfyllinger ligger naturlig med en stabil helningsvinkel på mellom 25 og 30 °, avhengig av jordartens egenskaper. Dette betyr at fyllingsutslaget til hver side av nyttearealet på toppen er ca. dobbelt så stort som fyllingshøyden. En 5 m høy fylling med 10 m effektiv bredde på toppen vil i praksis beslaglegge ca. 30 m grunn. I områder med press på grunnen vil det være god økonomi i å redusere denne bredden. Det samme er tilfelle der hvor det ikke er plass til å erverve grunn for å få et ekstra jernbanespor eller et nytt kjørefelt.Tradisjonelt bygges støttekonstruksjoner i armert betong eller med tunge stein-/betongblokker. Ved bruk av jordarmering vil man imidlertid kunne bruke jorden selv som bygningsmateriale, og på en enkel og rasjonell måte bygge en skråning ved helning 45 eller 70 °. Teknikken er i korte trekk å bygge opp fyllingen lagvis med armeringsnett, med eller uten frontelementer.Geosyntia leverer materialer og kompetanse til å bygge støttekonstruksjoner i armert jord. De mest brukte produktene til denne type konstruksjoner er TeleVev (murer med frontelementer) og TeleGrid (murer med grønn front). Geosyntia samarbeider med flere leverandører av jordarmeringsprodukter og vi bistår gjerne med å finne riktig løsning og produkt.

Brosjyrer for nedlasting


Geosyntia brosjyre TeleVev

Geosyntia brosjyre TeleGrid
TOP