Kontroll med strømmende vann er en nøkkeloppgave i forbindelse med bygging av veier så vel som andre konstruksjoner og anlegg. Geosyntia leverer 2 typer av store DV rør i plast, begge med ringstivhet fra SN2 til SN16.K3XL er et lettvektsrør i PEH i dimensjoner fra 1000 mm til 2400 mm. Komplette systemer for avløp- og overvann, kulverter, mindre broer, bekkelukkinger og fordrøyningsmagasin.

Geosyntia har også PE DV strukturveggsrør laget av PE/PP for selvfalls- og lavtrykk applikasjoner. Ved å bruke de gode materialegenskapene, har det blitt mulig å lage et rør med lav vekt kombinert med høy styrke.
Røret har mange skjøtemetoder. blant annet, gjengeskjøt, flexsealskjøt, muffeskjøt og sveiset skjøt.
Leveres i dimensjoner opp til 3 500 mm.

Vegrør, kulverter og mindre broer

Geosyntia leverer plastrør av typen K2-Kan og K3XL, dobbeltveggede rør med glatt innside og korrugert utside. K2-Kan leveres i dimensjonene 200 – 1 000 mm, og K3XL fra 1 200 til 2 400 mm. Vi leverer også strukturveggsrør som er dobbeltveggede plastrør av PE eller PP, med glatt innside og utside. Rørene leveres i diameter fra 400 mm til 3 500 mm.

Fordrøyningsmagasiner

Et bruksområde som øker i tett bebygde områder er de såkalte fordrøyningsmagasinene. Der det ikke er mulig å anlegge dammer eller lignende prosjekteres ofte magasiner i rør i varierende størrelser, fra et par hundre kubikkmeter til flere tusen.

Relining

Undersøkelser viser at det ofte står dårlig til med gamle rør og ledningsnett. Stålrør har rustet i stykker, og betongrør er sprukket eller forvitret og glidd fra hverandre. Strukturveggsrør leveres med glatt innvendig og utvendig overflate og kan leveres i lengder etter ønske med eller uten gjengekobling.
TOP