Radon er en usynlig og luktfri edelgass som kan blande seg med luften vi puster i og føre til helseproblemer. Den dannes fra naturlige radioaktive stoffer i grunnen. Norge ligger på verdenstoppen når det gjelder radonkonsentrasjon i bolighus, og hver tiende bolig har for høy radonverdi. Det finnes imidlertid flere typer tiltak mot radon.

Spesielt i nye, men også i eksisterende bygg med åpenbare utettheter i sålekonstruksjonen og betongvegg under bakkenivå, kan det foretas for tetting av konstruksjonen mot grunnen. Geosyntia leverer membraner som er spesielt utviklet for denne oppgaven. En fullstendig og effektiv løsning for å bringe konsentrasjonen av radongass i bygg ned på et anbefalt nivå kan imidlertid kreve flere typer innsats, hvor membranen er en av disse, og løsningen bør søkes i samråd med spesialister på fagområdet. Nettsiden https://radon.nrpa.no/ fra Statens Strålevern inneholder mange nyttige råd og forslag dersom man ønsker å måle radonkonsentrasjonen eller redusere en for høy konsentrasjon.

TOP