Geosyntia kan levere EPDM- og butylmembraner til bruk i grøfter, golf- og parkdammer og dammer for fiskeoppdrett. Membranene leveres i rull med ulike bredder, og vulkaniseres sammen til store flak. Produktene er kjemisk stabile, og går alltid tilbake til sin opprinnelige form etter tøyning. Egenskapsforandringer som følge av aldring er neglisjerbare, selv etter flere tiårs eksponering for luft, sollys, UV-stråling, kjemisk nedfall, vann eller store temperaturforskjeller.

BUTYL - Prefabrikkert til store paneler, for alle typer av vannreservoar.

EPDM - For vanningsanlegg, reservoarer og grunnvannsbeskyttelse.

TOP