Prosjekter

Den eksisterende stålrørskulverten under Lakselv Bru har vært utsatt for sterk korrosjon og måtte skiftes ut. Dette har ført til at det har vært lysregulert enveiskjøring over brua det siste året og nedsatt hastighet for å redusere belastningen på det eksisterende røret. Utfordring: Sterkt korroderte stålrør i dimensjon Ø3500mm som må byttes ut på en

Monstad Industriområde

Johs J Syltern i Åfjord monterte onsdag en seks tonn tung duk på 100 x 130 meter på fjorden ved industriområdet på Monstad. Duken, som veier seks tonn, ble levert i ruller på fem meter bredde, disse ble selv sydd sammen på stedet. Duken skal legges ned på sjøen og deretter senkes på bunnen. For
Geosyntia AS leverte 1 stk. trafikktunnel i stål ved utbygging av Myrefjell Alpinanlegg i Målselv. Ståltunnelen var utformet som en hvelvbue, fundamentert på stripefundamenter i betong. Spennet var på 8,0 meter med en høyde på 5,9 meter. Totalt var lengden på 66 meter. Med 8,0 meters spenn har ståltunnelen 2 felts bilvei igjennom og alpinløype
I alpinanlegget på Hafjell var det behov for en biltunnel under en kryssende alpinløype, for å sikre tilgangen for utrykningskjøretøy og annen tarfikk til mellomstasjonen og anlegget for øvrig. Tunnelen ble skrudd sammen av prefabrikkerte korrugerte stålplater, og har en lengde i bunnen på 23,4 m og 13,5 m i toppen. Monteringsarbeidet tok 3 dager,
TOP