Rør- og broprodukter

Geosyntia er leverandør av et bredt spekter av tekniske rørprodukter for mange ulike bruksområder innen industri og anleggsvirksomhet. Produktene omfatter dobbeltveggede plastrør og korrugerte, galvaniserte stålrør.Dobbeltveggede plastrør er produsert av PE eller PP, og har glatt innside og utside. Rørene har diameter fra 0,3 m opp til spennvidder på mer enn 3 m, og kan skjøtes med tette skjøter og brukes til en rekke formål, fra transport av væsker eller luft i grunn, under vann eller i luften, til tunneler for fremføring av transportbånd, vei og jernbane gjennom løsmasser, eller som kulverter og som mindre bruer.De galvaniserte stålrørene er korrugerte, galvaniserte stålplater formet som buer og boltet sammen, slik at de danner konstruksjoner med stor bæreevne. Ved å variere buens diameter, fra 1 m opp til 15-20 m, kan det bygges konstruksjoner for mange ulike formål.Geosyntia har gjennom en rekke større leveranser av rørmaterialer så vel som av ferdig installerte rør, opparbeidet seg bred erfaring i å veilede kunden til valg av riktig rørtype til mange ulike oppgaver. Selskapet bistår også med faglig bistand ved installasjonen, og kan påta seg å levere rør og kulverter ferdig installert til avtalt pris.

VA - vann og avløp

Geosyntia tilbyr komplette rørsystem innen VA fra ledende produsenter. Systemer og produkter som er utviklet for å føre vann på en trygg og sikker måte. Her finner du velprøvde systemer for drenering, vegrør, avløp og kummer.

Store DV-rør i plast

Kontroll med strømmende vann er en nøkkeloppgave i forbindelse med bygging av veier så vel som andre konstruksjoner og anlegg. Geosyntia leverer 2 typer av store DV rør i plast, begge med ringstivhet fra SN2 til SN16.

Kummer og magasiner

Geosyntia kan levere kummer for ulike bruksområder. I sortimentet finner du blant annet kumsystem som er utviklet for ledninger med selvfall.

Relining

Undersøkelser viser at det ofte står dårlig til med gamle rør og ledningsnett. Stålrør har rustet i stykker, og betongrør er sprukket eller forvitret og glidd fra hverandre. Strukturveggsrør leveres med glatt innvendig og utvendig overflate og kan leveres i lengder etter ønske med eller uten gjengekobling.

Veirør i stål

Spiralkorrugerte stålrør er blitt brukt til ulike applikasjoner, som stikkrenner, gang- og sykkeltuneller, bekkelukkinger, overvannsledninger, varerør, viltundergang og i veg og anlegg. Rørene finnes i to utgaver, HelCor i galvanisert stål og TrenchCoat i plastbelagt galvanisert stål.

MP 200 flerplaterør

Multiplate MP 200 flerplaterør er korrugerte, galvaniserte stålplater formet som buer og boltet sammen, slik at de omfylt med jord danner samvirkekonstruksjoner med stor evne til å bære overliggende jordmasser. Ved å variere buens radius kan det bygges konstruksjoner for mange ulike formål, fra små rør til tunneler for fremføring av vei og jernbane gjennom løsmasser. Multiplate kan benyttes i lukkede profiler og hvelvbuer, med valgfrie endeløsninger etter behov.
TOP