Kummer, magasiner og overvannskassetter

Geosyntia kan levere kummer for ulike bruksområder. I sortimentet finner du blant annet kumsystem som er utviklet for ledninger med selvfall.Systemet kan brukes både som nedstigningskummer i dimensjoner opp til 1000 mm med tilkoblinger opp til 600 mm samt inspeksjonskum, drenerings-/overvannskum og oppsamlingskummer.

Strukturveggsrør kan også brukes til en rekke former for kummer og tanker. Det er laget ferdige løsninger for inspeksjonskummer for avløps- og overflatevannskummer, fordrøyningsmagasiner, vanntanker og målebrønner.

Standardkummer og tilbehør

Geosyntia leverer kummer for ulike bruksområder. I sortimentet finner du blant annet kumsystem som er utviklet for ledninger med selvfall i standard utførelse og kummer, tanker og magasiner i store dimensjoner.

Fordrøyningsmagasiner

Geosyntia leverer Strukturveggsrør og K3XL for ulike bruksområder som tanker og fordrøyningsmagasiner i store dimensjoner. Bruksområdene er mange som blant annet overvann, kloakk og kjemiske væsker.

Overvannskassetter

Geosyntias overvannskassetter, EcoBloc og Hydro-Box, kombinerer miljøvennlig håndtering av overvann med evnen til å fordrøye og regulere. Overvannskassettene er svært enkel å montere og bygge sammen til ønsket volum. Takket være kassettenes relativt lav vekt, kreves ikke maskinelt utstyr til løfting og installasjon.
TOP