Ved arbeider i sjø og vann som mudringsarbeider, tildekking av sjøbunn og forsterkning i forbindelse med bygging kreves forskjellige tiltak både med hensyn til miljø og teknisk utførelse. For å hindre spredning av faste stoffer oppløst i vann benyttes siltskjørt som en barriere for å avgrense spredningsområde. Forurensede bunnområder i sjø og vann tildekkes med vevde polyesterduker som slipper igjennom vannet, mens de forurensede massene holdes på plass.Ved arbeider i sjø og vann som mudringsarbeider, tildekking av sjøbunn og forsterkning i forbindelse med bygging kreves forskjellige tiltak både med hensyn til miljø og teknisk utførelse. For å hindre spredning av faste stoffer oppløst i vann benyttes siltskjørt som en barriere for å avgrense spredningsområde.

Forurensede bunnområder i sjø og vann tildekkes med vevde polyesterduker som slipper igjennom vannet, mens de forurensede massene holdes på plass. For områder som er utsatt for stor erosjon, slik som langs elver og vassdrag, eller i kaiområder med stor propellerosjon, kan det være behov for permanent erosjonssikring. Til slike formål kan det brukes betongmadrasser av PES-duker eller gabionmadrasser som fylles med knuste steinmaterialer.Ved bygging av konstruksjoner i sjø og vann er det ofte behov for armering med høystyrke polyesterduker som f.eks ved bygging av skipsbarrieren ved bygging av Den norske opera i Oslo.Høystyrke polyesterduk er spesielt godt egnet til marine applikasjoner pga sin høye egenvekt og store slitestyrke.

Siltskjørt

Ved arbeider i sjø og vann som mudringsarbeider, tildekking av sjøbunn og forsterkning i forbindelse med bygging kreves forskjellige tiltak både med hensyn til miljø og teknisk utførelse. For å hindre spredning av faste stoffer oppløst i vann benyttes siltskjørt som en barriere for å avgrense spredningsområde.

Tildekking av sjøbunn

Forurensede bunnområder i sjø og vann tildekkes med vevde polyesterduker som slipper igjennom vannet, mens de forurensede massene holdes på plass. TeleEnviro dukene er spesielt utviklet og produsert for dette formålet.

Erosjonssikring

For områder som er utsatt for stor erosjon, slik som langs elver og vassdrag, eller i kaiområder med stor propellerosjon, kan det være behov for permanent erosjonssikring. Til slike formål kan det brukes betongmadrasser av PES-duker eller gabionmadrasser som fylles med knuste steinmaterialer.

Forsterkning

Ved bygging av konstruksjoner i sjø og vann er det ofte behov for armering med høystyrke polyesterduker som f.eks ved bygging av skipsbarrieren ved bygging av Den norske opera i Oslo. Høystyrke polyesterduk er spesielt godt egnet til marine applikasjoner pga sin høye egenvekt og store slitestyrke.
TOP