Jute / hampnett

Liksom kokos er hamp også 100 % organisk og nedbrytbart. Det brytes ned noe raskere enn kokos, normalt i løpet av 1-2 år. Hampnettet er ikke er så stivt som kokosmatter, og derfor lettere å legge, og det egner seg godt til steder hvor det forventes vinderosjon eller lettere erosjon fra vann. Hampnettet tar opp 2-3 ganger sin egen vekt i vann, og det kan være en stor fordel for vegetasjonen som skal vokse i nettet. Dette kan brukes i skråninger med helninger fra 1:3 til 1:1.

Les mer om biologisk nedbrytbare erosjonsssikringsprodukter på www.thulica.com

TOP