Armering av forsterkningslag

Bygging av vei på bløt grunn stiller spesielle krav til konstruksjonen for å oppnå nødvendig bæreevne og setninger innenfor akseptable grenser. På myr, bløt silt og bløt leire, anbefales at grunnens bæreevne økes ved å legge ut armering under veioverbygningen, dvs. i bunnen av forsterkningslaget. Armeringen vil da ta opp strekkpåkjenninger i grunnen under veikroppen, og hindre deformasjoner og brudd.Bygging av vei på bløt grunn stiller spesielle krav til konstruksjonen for å oppnå nødvendig bæreevne og setninger innenfor akseptable grenser. På myr, bløt silt og bløt leire, anbefaler Statens Vegvesen Håndbok 018 at grunnens bæreevne økes ved å legge ut armering under veioverbygningen, dvs. i bunnen av forsterkningslaget. Armeringen vil da ta opp strekkpåkjenninger i grunnen under veikroppen, og hindre deformasjoner og brudd. Når det brukes armering kan dessuten tykkelsen på forsterkningslaget reduseres, og gi tilsvarende innsparing i materialforbruk.Armering av forsterkningslag gjøres i prinsippet med to forskjellige produkttyper: Høystyrkeduk (TeleVev) eller Geonett.
Høystyrkeduk kan brukes under steinmasser av alle fraksjoner, også sprengstein. Denne duktypen har dessuten både armeringsegenskaper og separasjonsevne, slik at det ikke blir behov for å bruke fiberduk mot undergrunnen.Ved bruk av Geonett bør det legges en fiberduk under nettet for å unngå at materialer fra grunnen trenger inn i overbygningen. Steinfraksjonen må dessuten tilpasses maskevidden i Geonettet for å sikre god integrering.

Brosjyrer for nedlasting


Geosyntia brosjyre TG-Nett

Geosyntia TeleGrid brosjyre

Geosyntia brosjyre TeleVev
TOP