Vegrør, kulverter og stikkrenner

K2-Kan er dobbeltveggede overvannsrør og produsert i PP med korrugert utside og glatt innside.
K2-Kan rørene produseres i dimensjonene fra 140 mm til 1.000 mm og i ringstivhetsklasse SN8, men kan på bestilling produseres opp til SN16. Rørene egner seg meget godt til mindre kulverteringer i veier og plasser.

K3XL er dobbeltveggede rør med glatt innside og korrugert utside. K3XL leveres fra 1 200 til 2 400 mm. Rørene leveres med muffe og pakning eller el sveise skjøt i alle dimensjoner. Rørene kan også helsveises og leveres i lange lengder. Ringstivhet fra SN2 til SN16 etter ønske og behov. Med sin fleksibilitet i skjøtemetoder, er K3XL velegnet for så vel vegrør, kulverter og mindre broer.

Strukturveggsrør er dobbeltveggede plastrør av PE eller PP, med glatt innside og utside. Rørene leveres i diameter fra 400 mm til 2 200 mm. De er meget anvendelige, og kan brukes til å bygge komplette rørsystemer for kulverter, stikkrenner og mindre broer.

TOP