Ved bygging i sjø og vann på bløt grunn, stilles spesielle krav til konstruksjonen for å oppnå nødvendig bæreevne og setninger innenfor akseptable grenser. Armeringen vil da ta opp strekkpåkjenninger i grunnen under konstruksjonen, og hindre deformasjoner og brudd.

Høystyrkeduk kan brukes under steinmasser av alle fraksjoner, også sprengstein. Denne duktypen har dessuten både armeringsegenskaper og separasjonsevne, slik at det ikke blir behov for å bruke fiberduk mot undergrunnen.

Ved bygging av Den Norske Opera i Oslo, leverte Geosyntia høystyrkeduk til forsterkning av byggegrop og skipsbarriere med strekkstyrke opp til 1.000 kN/m.

TOP