Mot bygningskonstruksjoner og kulverter

Avskjæringsdrenering

Gassdrenering

I garasjetak/horisontale tak

I takterrasser

Oppsamling av overflatevann

Sports-/golfanlegg

Tunneler

I armerte jordkonstruksjoner

TOP