Bentonittmembraner er miljøvennlige tettingsprodukter. De blir produsert som matter av nålefiltet fiberduk med en kjerne av svelleleire (bentonitt/montmorillonitt). Leirpartiklene har den egenskapen at de sveller (utvider seg) dramatisk, opptil 15 ganger sitt opprinnelige volum, når de utsettes for fuktighet. Dette innebærer at membranen, når den er installert i en konstruksjon, danner en tett barriere når partiklene sveller uten å kunne ekspandere fritt.

Denne membrantypen er svært konkurransedyktig i pris, og krever vanligvis ikke ytterligere beskyttelse med fiberduk eller lag av fine jordmasser under og over. Det gir større utnyttbart volum. Membranen er rask og enkel å installere, og kan legges under praktisk talt de fleste værforhold. Og dersom den skulle bli gjennomhullet reparerer den seg selv. Den er dessuten svært stabil mot indre glidning, selv om den legges på hellende underlag.

Bentonittmembraner egner seg godt til bruk som sperre under deponier, og som lokk på toppen for å kapsle inn de deponerte massene når deponiet er fylt opp. I vei- og jernbaneanlegg brukes membranen for å hindre forurenset sigevann i å nå ned til grunnvannet og forurense det. Omkring tankanlegg kan det bygges opp åpne sikkerhetsbassenger, for å fange opp mulige lekkasjer og hindre at forurensende væske forsvinner i grunnen.

Colloid Environmental Technologies Company (CETCO) er den ledende leverandøren av natriumbentonitt for bruk i et mangfold av miljøoppgaver.

www.cetco.com

www.rawell.com

TOP