Dreneringsprodukter

Vann kan forårsake alvorlige problemer for bygge- og anleggsprosjekter, både i konstruksjonsfasen og senere. Dreneringsproduktene er funksjonsorienterte alternativ til konvensjonelle dreneringssystemer med drensrør, fiberduk og utsorterte drenerende masser. Produktene har en drenerende kjerne, ofte tredimensjonale matter kombinert med fiberduk ensidig, tosidig eller membran på en side og fiberduk på den andre.Vann kan forårsake alvorlige problemer for bygge- og anleggsprosjekter, både i konstruksjonsfasen og senere. Ca. 70 % av alle skader på bygg kan tilbakeføres til vann, hvorav halvparten av disse skyldes manglende tetting eller dårlig drenering.

Dreneringsproduktene er funksjonsorienterte alternativ til konvensjonelle dreneringssystemer med drensrør, fiberduk og utsorterte drenerende masser. Produktene har en drenerende kjerne, ofte tredimensjonale matter kombinert med fiberduk ensidig, tosidig eller membran på en side og fiberduk på den andre.Våre dreneringsprodukter har vært på markedet i mer enn 25 år, og kan brukes i et utall av tekniske løsninger for å danne vertikale eller horisontale transporterende lag for væsker eller gasser.Geosyntia leverer et komplett sortiment av dreneringsprodukter, med løsninger for tunneler, veger, plasser, søppeldeponier, bygg, park og anlegg.

Drensmatter

Vann kan forårsake alvorlige problemer for bygge- og anleggsprosjekter, både i konstruksjonsfasen og senere. Dreneringsmatter er funksjonsorienterte alternativ til konvensjonelle dreneringssystemer med drensrør, fiberduk og utsorterte drenerende masser.

Vertikaldrenering

Ved utlegging av fylling på leirgrunn bæres vekten av fyllmassene først av et økt vanntrykk inne i leira. I en prosess mot å skape en ny balanse vil vannet bli presset ut mot sidene eller opp mot et eventuelt drenslag i bunnen av fyllingen, og det utvikles setninger.

Eksempler på bruk av drensmatter

Vann kan forårsake alvorlige problemer for bygge- og anleggsprosjekter, både i konstruksjonsfasen og senere. Dreneringsproduktene er funksjonsorienterte alternativ til konvensjonelle dreneringssystemer med drensrør, fiberduk og utsorterte drenerende masser. Produktene har en drenerende kjerne, ofte tredimensjonale matter kombinert med fiberduk ensidig, tosidig eller membran på en side og fiberduk på den andre.

Dimensjonering og montering

Det er utarbeidet noen enkle dimensjoneringsregler for å finne frem til riktig Enkadrain-produkt. Disse tar utgangspunkt i beregnet vannmengde ved bunnen av en konstruksjonsvegg eller vannstrøm per m² i en horisontal installasjon. Deretter beregnes jordtrykket mot Enkadrain-produktet og til slutt strømningskapasiteten i produktet. Denne kapasiteten sammenholdes med den teoretiske vannmengden mot konstruksjonen, og en overkapasitet er å betrakte som en sikkerhetsfaktor.
TOP