Jordarmering omfatter produkter som brukes for å tilføre strekkstyrke til konstruksjoner av jord eller steinmaterialer. Armeringen er som oftest nett eller duk av polymerer, i ekstrudert eller vevd utførelse.Jord kan i seg selv ha tilfredsstillende trykkstyrke for mange oppgaver, men dårlig evne til å tåle strekkbelastning. Armeringsproduktets oppgave er da å forbedre strekkstyrken i jordkonstruksjonen, slik for øvrig funksjonen er for armeringen i betong.

Valg av riktig type jordarmering er et dimensjoneringsspørsmål, og krever faglig kvalifisert vurdering. Jordarmeringsproduktet skal tåle de belastningene det blir utsatt for gjennom konstruksjonens totale levetid, og ikke tøye seg mer enn det som er akseptabelt for at konstruksjonens geometri beholdes. Det vil normalt være flere mulige løsninger for å dekke et behov.

Støttekonstruksjoner i armert jord

Tradisjonelt bygges støttekonstruksjoner i armert betong eller med tunge stein-/betongblokker. Ved bruk av jordarmering vil man imidlertid kunne bruke jorden selv som bygningsmateriale, og på en enkel og rasjonell måte bygge en skråning ved helning 45 eller 70 °. Teknikken er i korte trekk å bygge opp fyllingen lagvis med armeringsnett, med eller uten frontelementer.

Grønne murer

Grønn mur er et konsept for bygging av bratte vegetasjonskledde skråninger med bruk av jordarmering. Det benyttes torvblokker med størrelse 30cm x 40 cm x 12 cm som frontkledning som stables som Leca-blokk med jordarmeringsnett som brettes rundt og forankres tilbake i fyllmassen.

Oppstrammede fyllingsskråninger

Alle jordarter har en naturlig stabil helningsvinkel, og hvis man ønsker å bygge opp en fylling med brattere vinkel må det iversettes spesielle tiltak.

Landkar i armert jord

Landkar for mindre bruer og gangbruer kan med fordel bygges i armert jord, med eller uten skråningskledning. I en armert jord-konstruksjon er det armeringsmaterialet som sørger for stabiliteten i konstruksjonen, i samarbeid med innfyllingsmassene.
TOP