Fordrøyningsmagasiner

Utjevningsmagasiner for overflatevann blir mer og mer aktuelt i tettbygde strøk. Det er ikke alltid mulig å etablere åpne dammer, men da kan løsningen være nedgravde magasiner på fra noen hundre til flere tusen kubikkmeters kapasitet. Med utgangspunkt i det store utvalget av dimensjoner og de ulike koblingsløsningene kan Geosyntia skreddersy løsninger som passer både i grøntareal og under trafikkerte områder. Strukturveggsrør og K3XL finnes i dimensjonene 400-2 400 mm. Dimensjoner opp til 3 500 mm kan leveres på bestilling.

TOP