Vertikaldrenering med Colbonddrain

Ved utlegging av fylling på leirgrunn bæres vekten av fyllmassene først av et økt vanntrykk inne i leira. I en prosess mot å skape en ny balanse vil vannet bli presset ut mot sidene eller opp mot et eventuelt drenslag i bunnen av fyllingen, og det utvikles setninger. Leira har imidlertid en svært tett struktur og svært lav strømningshastighet, og det er ikke unormalt at det tar både 20 og 25 år å utvikle alle setningene. Før dette er gjort kan ikke grunnen brukes til direkte fundamentering av setningsømfintlige anlegg eller konstruksjoner.En velegnet metode for å fremskynde setningsutviklingen er å installere Colbonddrain vertikaldrenering. Dette vil føre til dramatisk mye kortere drensveier for vannet i grunnen, slik at 90 % av setningene utvikles i løpet av måneder istedenfor år. Slik kan man oppnå høyere sikkerhetsfaktor for anlegget og kortere anleggstid, som begge bidrar til reduserte anleggskostnader.Colbonddrain er fremstilt av en tredimensjonal åpen kjerne av PE, omspunnet av et lag med filtrerende PE-duk som er sveiset sammen og danner en sterk enhet.Colbonddrain installeres vanligvis ved hjelp av beltegående maskiner med påmontert et føringstårn. Føringen består av et rektangulært stålrør og drensmaterialet ligger inne i røret. Maskinen presser eller slår røret ned i grunnen, til den planlagte dybden. Når føringsrøret trekkes opp sørger en ankerplate for at drensmaterialet blir stående igjen i bakken.Installasjonsdybden for Colbonddrain er oftest 20-30 m. På Changi-flyplassen i Singapore ble det installert Colbonddrain ned til 50 m dybde, med en samlet installert lengde på 60 000 km.

Vertikaldrenering med Findrain

Findrain er en todimensjonalt geotekstil som er konstruert for å samle opp og transportere vann vertikalt eller horisontalt. Dreneringsevnen er i praksis ca. 9 ganger bedre enn tradisjonelle løsmassedren. Findrain kan brukes som: Langsgående drenering for å samle opp overvann fra veidekke eller for avskjæring av infiltrasjonsvann og grunnvann i fyllinger og grøfter for å bedre stabiliteten.Findrain ble benyttet som langsgående drenering på en 34,4 km lang parsell av den nye Rias Bajas motorveien mellom Mombuey og Requejo. Det ble installert en samlet lengde på med enn 24 000 løpemeter Enkadrain Findrain. Installasjon av Enkadrain Findrain en rask og effektiv operasjon, fordi alt gjøres i én arbeidsprosess.
TEGNINGTegningen gjøres om lik de øvrige

TOP