Stren.Cor store tunneler

Stren Cor box-kulvert kombinerer styrke og kostnadsfordeler for StrenCores korrugerte profil med en spesiell patentert kontinuerlig forsterkning langs lengden av kontruksjonen. Den ekstra styrken tillater design opp til 12,3 m, sammenlignet med spennvidde på 7-8 m for andre metallboks kulverter. Dette gjør StrenCor box-kulverter til den ideelle løsningen for bred spennvidde, lav høyde og liten overdekning StrenCor hvelv overgår en rekke multiplate hvelvbuer med spenn på over 15 m.

TOP