Store stålrør

Spiralkorrugerte stålrør er blitt brukt til ulike applikasjoner, som stikkrenner, gang- og sykkeltuneller, bekkelukkinger, overvannsledninger, varerør, viltundergang og i veg og anlegg. Rørene finnes i to utgaver, HelCor i galvanisert stål og TrenchCoat i plastbelagt galvanisert stål.

HelCor

Spiralkorrugerte rør er blitt brukt i ulike oppgaver i Norge og over hele verden i mange år, for eksempel som stikkrenner og rør gjennom veier og gang-/sykkelveier, avledning av bekker, oppsamlingskanaler, skogsbilveier, siloer, brønner m.m.

TrenchCoat

TrenchCoat er som HelCor spiralkorrugerte og varmgalvaniserte rør, men har i tillegg plastbelegg utvendig og innvendig. Rørene brukes i områder hvor behovet for ekstra korrosjonsbeskyttelse er påkrevet.
TOP