Plastkulvert Fv 491 Gravberget, Hedmark

/ / Prosjekter

Som erstatning for en gammel bru på fylkesveien ved Gravberget ble det installert et dobbeltvegget plastrør av typen Weholite Ø 1800. Røret ble levert i full lengde, ferdig skråskåret for tilpasning til terrenget. Det ble løftet direkte fra bil ned i ferdig anleggsseng.
Prosjekt: Fv 491 Gravberget, Hedmark
Byggherre: Statens Vegvesen H/Ø Distrikt
Entreprenør: Mesta AS
Produkter: Weholite DV plastrør Ø 1800 mm
Mengder: 17 meter i én lengde
Utført: November 2004