Dobbelttvistede gabioner er kurver av stålnett, som fylles med stein og fungerer meget godt som bygningselement/støttekonstruksjon i vei- og anleggsprosjekter. Dobbelttvistede gabioner har stor fleksibilitet og kan ta store bevegelser og påkjenninger uten at konstruksjonen mister funksjonen. Gabionene fylles med stein 100:200 mm som er tilpasset maskevidden som normalt er 8 x 10 cm. Dette gir en selvdrenerende konstruksjon og det vil dermed ikke bygge seg opp vanntrykk bak muren. Dette gjør samtidig at frostsprengning eller telehiv er noe problem.

Gabionene er letthåndterlige og enkle å tilpasse, de leveres flatpakket og monteres på anlegget med bindetråd eller klips og monteringsverktøy. Gabionene kan anvendes i alle miljøer, både i sjø og på land. Valg av produkt/ståltråd gjøres ut fra hvilken konstruksjon som skal bygges.

Varmforsinket tråd; for tørre forhold

Galfan; en forbedret galvanisering bestående av sink (95%) og aluminium (5%).

Galfan + plastbelegg; Dette er produktet for krevende korrosive forhold, under vann eller i surt miljø.

Bilder og illustrasjoner + brosjyre

Brosjyrer for nedlasting


Brosjyre Road Works

Brosjyre Ecocompatible materials

Brosjyre TDS-GB Polymac
TOP