HelCor

HelCor er et korrugert spiralfalset og varmforsinket stålrør. Rørene produseres i to forskjellige korrugeringer, 68 x 13 mm (D1) i dimensjon 300 til 1 400 mm, og 125 x 26 mm (D2) i dimensjon 800 til 3 600 mm, standardlengde 6-8 m, men kan leveres i lange lengder som begrenses kun av transportmuligheter.

Korrugeringen er tilpasset dimensjonen, og kombinerer optimal styrke og materialforbruk. Røret skjøtes under produksjonen kontinuerlig med en spiralfals. Falsen har dobbel låsing for å ta opp laster og spenninger som oppstår ved trafikk, setninger og håndtering.

Rørene har en metallisk korrosjonsbeskyttelse av sink eller alusink iht. NS-EN 10142 hhv. NS-EN 10215. For mer aggressive miljøer kan korrosjonsbeskyttelsen økes på inn- og/eller utsiden med en kombinert beskyttelse av epoksy iht. SIS 185205. For informasjon om plastlaminerte rør, se avsnittet om TrenchCoat.

SKRÅSKJÆRING

Rørene kan skråskjæres i valgfri vinkel og utførelse, slik at de eksempelvis følger en skråningshelning.

SKJØTING

Rørene leveres i hele lengder. Ved behov før å sette sammen flere rør brukes det skjøtebånd. Skjøtebåndet fremstilles av en del av røret, med påsveisete vinkeljern som boltes sammen over skjøten. Dette gir en sterk og stabil skjøt. Rørseksjoner som er koplet sammen kan løftes og håndteres som en enhet. I og med at skjøtebåndet er fremstilt av samme korrugering som røret eliminerer skjøten helt faren for separasjon, f.eks. i forbindelse med setninger.

LEGGEANVISNING

Rørgrøften skal utføres som vist på tegningen. Materialer til omfylling av røret skal være i overensstemmelse med kravene til materialtype etter Statens Vegvesen Håndbok 018 Vegbygging. 0,5 m ut fra røret skal de ha største kornstørrelse 90 mm, mens øvrig omfylling har største kornstørrelse 200 mm. Fylling må ikke utføres på frossen grunn eller mot frossen grøfteskråning opp til i nivå med konstruksjonens overkant. Fylling skal legges ut lagvis og samtidig (parallelt) på begge sider av konstruksjonen, og komprimeres iht. gjeldende standarder.

TOP