Landkar i armert jord

Landkar for mindre bruer og gangbruer kan med fordel bygges i armert jord, med eller uten skråningskledning. I en armert jord-konstruksjon er det armeringsmaterialet som sørger for stabiliteten i konstruksjonen, i samarbeid med innfyllingsmassene.Landkar for mindre bruer og gangbruer kan med fordel bygges i armert jord, med eller uten skråningskledning. I en armert jord-konstruksjon er det armeringsmaterialet som sørger for stabiliteten i konstruksjonen, i samarbeid med innfyllingsmassene. Det betyr at konstruksjonen står takket være jordmassene, og ikke som tradisjonelle betongkonstruksjoner som står til tross for jordbelastningen.Jordkonstruksjonen kan ha en valgfri fronthelning opp til 90 °. Om ønskelig kan fronten ”forblendes” med materialer som passer inn miljømessig og arkitektonisk. Det er også mulig å bruke gabioner som front for et slikt landkar.

Brosjyrer for nedlasting


Geosyntia TeleGrid brosjyre
TOP