Fiberduk

Fiberduk brukes til separasjon, filtrering, drenering og beskyttelse. Det finnes en rekke typer, som nålefiltede, termiske og vevde duker av polyester (PES) eller polypropylen (PP). Fiberduk blir delt inn i fem klasser, fra 1 til 5. Klassifisering av fiberduk etter funksjon finnes i NorGeoSpec 2002.

Separasjon

Fiberdukens hovedfunksjon er å forhindre sammenblanding av masser av ulik kvalitet og gradering, f.eks. ved utlegging av sprengstein på leire eller andre bløte masser.

Filtrering

Brukt som filter slipper fiberduken gjennom vann, mens jordpartikler holdes tilbake. Dette kan med stor fordel benyttes i forbindelse med drenering, hvor duken slipper vannet inn i drensrøret, men holder jordpartiklene ute, slik at rørsystemet har god effekt over lengre tid

Drenering

Fiberduk har en relativt porøs struktur, og evne til å lede væsker og/eller gasser i dukens plan. For å kunne drenere bort større mengder væske eller gass må fiberduken brukes som separasjon sammen med godt drenerende masser, som f.eks. grus, pukk eller løs Leca.

Beskyttelse

Fiberduk kan brukes til å beskytte andre konstruksjonselementer, f.eks. membraner, mot skade fra massene i grunnen under og de som fylles på.

Tildekking av snø

Fenomenet med isbreer som smelter har fått mer og mer oppmerksomhet gjennom de seneste årene, som resultat av klimaoppvarmingen som registreres over hele verden.
TOP