Geosynteter

Geosynteter er en fellesbetegnelse på syntetiske produkter til bruk i jord, og er i hovedsak materialer laget av forskjellige typer plast (polymerer). Produktene omfatter fiberduk for separasjon, filtrering, drenering og beskyttelse, geonett og geoduk for armering, geomembraner for tetting i jord, asfaltarmering og produkter for erosjonssikring.

Fiberduk

Fiberduk brukes til separasjon, filtrering, drenering og beskyttelse. Det finnes en rekke typer, som nålefiltede, termiske og vevde duker av polyester (PES) eller polypropylen (PP). Fiberduk blir delt inn i fem klasser, fra 1 til 5. Klassifisering av fiberduk etter funksjon finnes i NorGeoSpec 2002.

Jordarmering

Jordarmering omfatter produkter som brukes for å tilføre strekkstyrke til konstruksjoner av jord eller steinmaterialer. Armeringen er som oftest nett eller duk av polymerer, i ekstrudert eller vevd utførelse.

Veiarmering

I veibygging kan det med fordel brukes armering på ulike nivåer i konstruksjonen, fra bunnen av forsterkningslaget opp til asfalten. Armeringsproduktene er velegnet både i forbindelse med nybygging og rehabilitering av eksisterende veier.

Erosjonssikringsprodukter

Erosjon er en evig prosess, som bidrar til å endre landskapet gjennom en geologisk tidsperiode. For å minimere overflateerosjon kan det brukes ulike erosjonssikringsprodukter. Dette er oftest nett, matter, madrasser eller tredimensjonale celler, som etableres i skråninger eller fyllinger. Disse forhindrer at overflatevann eller vind graver ut og transporterer jord ned skråningen.

Geomembraner

Geomembraner er tette sjikt som brukes for å holde væsker og gasser ute eller inne i forhold til en konstruksjon. De benyttes til å lage tett bunn i deponier, dammer, reservoarer eller kunstige sjøer og bekker, eller som topptetting av deponier for å hindre vanninntrenging i gamle, utette fyllinger.

Dreneringsprodukter

Vann kan forårsake alvorlige problemer for bygge- og anleggsprosjekter, både i konstruksjonsfasen og senere. Dreneringsproduktene er funksjonsorienterte alternativ til konvensjonelle dreneringssystemer med drensrør, fiberduk og utsorterte drenerende masser. Produktene har en drenerende kjerne, ofte tredimensjonale matter kombinert med fiberduk ensidig, tosidig eller membran på en side og fiberduk på den andre.

Gabioner og madrasser

Gabioner er kurver av stålnett, flettet eller sveiset, som fylles med stein og danner et alternativ til bruk av store steinblokker i støttekonstruksjoner. Kurvene er enkle å sette på plass før de fylles med stein med en gravemaskin, og blir til massive blokker på opptil 8 m³.

Marine applikasjoner

Ved arbeider i sjø og vann som mudringsarbeider, tildekking av sjøbunn og forsterkning i forbindelse med bygging kreves forskjellige tiltak både med hensyn til miljø og teknisk utførelse. For å hindre spredning av faste stoffer oppløst i vann benyttes siltskjørt som en barriere for å avgrense spredningsområde. Forurensede bunnområder i sjø og vann tildekkes med vevde polyesterduker som slipper igjennom vannet, mens de forurensede massene holdes på plass.
TOP