Separasjon

Fiberdukens hovedfunksjon er å forhindre sammenblanding av masser av ulik kvalitet og gradering, f.eks. ved utlegging av sprengstein på leire eller andre bløte masser. Dette vil bety at man hindrer telefarlige masser i å trenge inn i kvalitetsmasser, og på sikt gjøre hele konstruksjonen telefarlig. Separasjon bidrar til at de dimensjoneringsmessige egenskapene i hvert lag beholdes over tid.Valg av fiberdukklasse foretas på grunnlag av de belastninger duken vil bli utsatt for i konstruksjonen. Her kan vi være behjelpelig med råd og veiledning, alternativt henvises det til NorGeoSpec 2002. .

Brosjyrer for nedlasting


Geosyntia brosjyre fiberduk
TOP