Sveisede gabioner

Sveisede gabioner er kurver av stålnett, som fylles med stein og danner et alternativ til bruk av store steinblokker i støttekonstruksjoner. Kurvene er enkle å sette på plass før de fylles med stein, og blir til dekorative støttekonstruksjoner. Sveisede gabioner kan gi tradisjonelle terrengmurer nye muligheter, og de kan også skape nye dimensjoner i arkitekturen. De mange konstruksjonsvariantene gir mulighet for å koble elementene sammen i strukturer og form, slik at man får en vedvarende god og stabil funksjonalitet. Samtidig får man stor frihet til estetiske utforminger.

Bruksområder

Gabioner har mange bruksområder, blant annet som støttemurer og frittstående vegger, utjevning av mindre ujevnheter i terreng, rominndelinger, hagemurer samt fasadekledning av bygninger.

Produktinformasjon

Med kvalitet i fokus er det blitt skapt et gjennomarbeidet system med en finish i særklasse.
Korrosjonsbeskyttelsen er en 350-450 g/m2 Galfan-belegning, en spesiell sink/aluminiumslegering, som forlenger stålets levetid ca. 3 ganger i forhold til en tradisjonell varmforsinking. Galfan-belegningens vedheft til stålet gjør det mulig å bearbeide gabionene etter overflatebehandlingen, helt uten risiko for avskalling. Dette kan være en fordel spesielt ved maskinfylling av gabioner.

På forespørsel kan Monotec gabioner leveres i rustfritt stål. Som standard leveres Monotec gabioner med tråddiameter på enten 3,55 mm, 4,5 mm eller 5,0 mm samt 6 mm stikklåser. Maskevidden er som standard 100 x 100 mm.

Ved bruk av fint fyllmateriale benyttes et finmasket frontgitter med en maskevidde på 50x100 mm.

Låssystem - utviklet til forskjellige funksjonsbehov

Ved bruk av fint fyllmateriale benyttes et finmasket frontgitter med en maskevidde på 50x100 mm.

Monotec standard

Gabionene leveres med tre låssystemer, som kan tilpasses det aktuelle behov og krav til estetikk og funksjon.

S-gabion - sikkerhetsgabioner

Fordelen ved dette låssystemet er at det oppnås en veldig sterk, formstabil og robust samling. Samtidig er det enkelt å montere, og montasjetiden for Monotec standard gabion ligger typisk på under 10 min/m² fasade.

Monotec Roko - med spiralsamling

Denne type baseres på en spiralsamling. Låssystemet er generelt svekket i forhold til øvrige typer, fordi alle krefter overføres til gabionens sveisede punkter. Som Monotec standard gabionen er risikoen for å henge fast i gabionen tilstede, og av den grunn kan den ikke anbefales å settes opp i beferdede områder.

Da samlingen kan fremstå mindre elegant enn hos øvrige typer, benyttes denne løsningen typisk på steder hvor det estetiske veier mindre.

Likevel er montasjetiden typisk lengre for Monotec Roko enn for de to andre systemer, på grunn av at låssystemet generelt er mer “levende”. I praksis er den materialerelaterte prisreduksjon ikke nødvendigvis ensbetydende med, at den samlede konstruksjon blir billigere.

Valg av fyllmateriale

Fyllmateriale vil typisk være knuste eller runde steinmaterialer med en dimensjon som passer til maskevidden på trådgitrene. Til maskevidden 100x100 mm velges det normalt en fraksjon på 100-200 mm. Til maskevidden 50x100 mm vil den optimale fraksjon være 80-150 mm. Andre materialer, for eksempel knust tegl eller mur eller betong kan også brukes. Oppfylling med friksjonsjord eller organisk fyll kan normalt ikke anbefales og bør kun skje etter avtale.

Brosjyrer for nedlasting


Brosjyre Monotec gabioner
TOP