Gabioner er kurver av stålnett, flettet eller sveiset, som fylles med stein og danner et alternativ til bruk av store steinblokker i støttekonstruksjoner. Kurvene er enkle å sette på plass før de fylles med stein, og blir til dekorative støttekonstruksjoner.

Ved å trekke inn hvert nytt lag med gabioner i forhold til laget under etablere den ønskede helningen på gabionmuren. Om ønskelig kan det legges inn dekorstein eller vekstmaterialer mot utsiden, slik at muren raskt får et grønt preg.

Dobbeltvistede gabioner

Dobbelttvistede gabioner er kurver av stålnett, som fylles med stein og fungerer meget godt som bygningselement / støttekonstruksjon i vei- og anleggsprosjekter. Dobbelttvistede gabioner har stor fleksibilitet og kan ta store bevegelser og påkjenninger uten at konstruksjonen mister funksjonen.

Sveisede gabioner

Sveisede gabioner er kurver av stålnett, som fylles med stein og danner et alternativ til bruk av store steinblokker i støttekonstruksjoner. Kurvene er enkle å sette på plass før de fylles med stein, og blir til dekorative støttekonstruksjoner.

Madrasser

Gabionmadrasser er kurver av dobbelttvistet stålnett, som fylles med stein og benyttes som effektiv erosjonssikring i forbindelse med marine applikasjoner.

Støttekonstruksjoner med gabioner

Gabioner er kurver av stålnett, flettet eller sveiset, som fylles med stein og danner et alternativ til bruk av store steinblokker i støttekonstruksjoner. Kurvene er enkle å sette på plass før de fylles med stein, og blir til dekorative støttekonstruksjoner.
TOP