Armering av bærelag

I tillegg til å armere forsterkningslaget kan det oppnås store fordeler ved å armere i bunnen av bærelaget, og eventuelt på ett eller flere nivåer høyere opp i bærelaget. Dette bidrar til å spre hjullastene over en større flate, slik at konstruksjonens bæreevne øker. Det vanligste er å armere med Geonett, men høystyrkeduk kan også benyttes.

I tillegg til å armere forsterkningslaget kan det oppnås store fordeler ved å armere i bunnen av bærelaget, og eventuelt på ett eller flere nivåer høyere opp i bærelaget. Dette bidrar til å spre hjullastene over en større flate, slik at konstruksjonens bæreevne øker. Det vanligste er å armere med Geonett, men høystyrkeduk kan også benyttes.

Bærelag bygges opp av ulike materialer, valgt ut fra faktorer som tilgjengelighet, trafikkbelastning og kostnad. Tykkelsen på bærelaget dimensjoneres ut fra trafikkbelastningen og kvaliteten på massene som brukes. Ved å legge inn ett eller flere lag med armering i bærelaget blir lastspredningen bedre, noe som gir mindre setninger og hjulspor i veidekket. Der hvor det er ønskelig kan tykkelsen på bærelaget reduseres.
Geosyntia kan være behjelpelig med løsningsforslag og valg av armeringstype.

Brosjyrer for nedlasting


Geosyntia brosjyre TG-Nett

Geosyntia TeleGrid brosjyre

Geosyntia brosjyre TeleVev
TOP