Grønn mur er et konsept for bygging av bratte vegetasjonskledde skråninger med bruk av jordarmering. Det benyttes torvblokker med størrelse 30cm x 40 cm x 12 cm som frontkledning som stables som Leca-blokk med jordarmeringsnett som brettes rundt og forankres tilbake i fyllmassen.Grønn mur er et konsept for bygging av bratte vegetasjonskledde skråninger med bruk av jordarmering. Det benyttes torvblokker med størrelse 30cm x 40 cm x 12 cm som frontkledning som stables som legoklosser med jordarmeringsnett som brettes rundt og forankres tilbake i fyllmassen.Torvblokkene i fronten gjør at det kan bygges uten bruk av forskaling og blokkene fungerer både som isolasjon av bakenforliggende fyllmasser og som vekstmedium.Målingene på prøvekonstruksjonen har dokumentert at torvplatene fungerer som isolasjon slik at frosten ikke trenger inn i fyllmassene bak fronten. Dette tilsier at kravene til tilbakefyllingsmassene kan lempes slik at det også kan benyttes finstoffholdige, telefarlige masser som fyllmasse og dette er en klar fordel med tanke på å sikre fukttilgang og dermed god vegetasjon i fronten. Grønn Mur har vist seg å være et meget

Nedlastbare brosjyrer


Geosyntia TeleGrid brosjyre

Pressemelding

Hallingtorv Grønn mur Transport

Grønn mur montering

Datablad GrønnMur

Grønn Mur Teknisk Spesifikasjon
TOP