Asfalt har dokumentert sine egenskaper som veidekke gjennom god holdbarhet og lav pris. Materialet er imidlertid plastisk, og har sine svakheter dersom underlaget det legges på ikke er helt perfekt. Armering av asfalt har som metode vært i bruk i mer enn 30 år. Ved å bruke asfaltarmering kan man kompensere for asfaltens lave strekkstyrke, og skader på dekket kan forsinkes betydelig eller unngås helt. Produktene er normalt nett av polyester eller glassfiber, gjerne i kombinasjon med fiberduk.Asfalt har dokumentert sine egenskaper som veidekke gjennom god holdbarhet og lav pris. Materialet er imidlertid plastisk, og har sine svakheter dersom underlaget det legges på ikke er helt perfekt. Svakheter i underlaget kan være svikt i underbygningen, ekspansjonsfuger i underliggende betong eller sprekker i et underliggende dekke ved reasfaltering. Hver hjulpassering over en underliggende svakhet påfører asfalten høye spenninger som med tiden kan føre til utmattingsbrudd.

Brosjyrer for nedlasting

TOP