Tetting av tunneler er en viktig oppgave, både for konstruksjonens sikkerhet og for brukssikkerheten. Ved hjelp av membraner sperres vann ute fra tunnelrommet og eventuelt ledes til etablerte drenssystemer. Geosyntia leverer PP membraner til bruk innvendig i tunellerog på tunellportaler.

I tillegg kan Geosyntia levere dreneringsprodukter med membran på en side som har som funksjon å drenere tunnelens fjelloverflate og danne et avskjermende lag mellom denne og betongkonstruksjonen.

TOP