MP 200 flerplaterør

Multiplate MP 200 flerplaterør er korrugerte, galvaniserte stålplater formet som buer og boltet sammen, slik at de omfylt med jord danner samvirkekonstruksjoner med stor evne til å bære overliggende jordmasser. Ved å variere buens radius kan det bygges konstruksjoner for mange ulike formål, fra små rør til tunneler for fremføring av vei og jernbane gjennom løsmasser. Multiplate kan benyttes i lukkede profiler og hvelvbuer, med valgfrie endeløsninger etter behov.

Ski- og gangtunneler

Ski- og gangtunneler har vanligvis en spennvidde på 3-8 m. De blir brukt til å føre myke trafikanter under veier, jernbaner eller skianlegg. Ved god planlegging er det mulig å bygge slike tunneler med bare mindre ulemper for trafikkavviklingen. Det finnes et stort antall profiler å velge mellom for å få den optimale løsningen. (Les mer)

Vei- og jernbanetunneler

Flerplaterør i stål er et meget godt alternativ til tradisjonelle betongkonstruksjoner for å bygge tunneler i løsmasse med spenn opp til 8-12 m. Det finnes et stort antall profiler å velge for å få den optimale løsningen. (les mer)

Stren-Cor - store tunneler

Ved bruk av kraftigere korrugering, opp til 380 x 140 mm (bxh), kan styrken i konstruksjonsmaterialet økes med en faktor på 9. Dette utnyttes i Stren-Cor-konstruksjonene, som kan ha spenn opptil 20 m. Den kraftige og forsterkede korrugeringen åpner muligheter for store spennvidder med overfylling ned til 0,5 m på 12 m spennvidde. Konstruksjonene er vedlikeholdsfrie og har en dimensjonerende levetid på 120 år.

Dimensjoner, bruksområder og montering

ASSET Multiplate er et konstruksjonssystem basert på korrugerte, galvaniserte stålplater som er formet som buer og boltet sammen, slik at de danner konstruksjoner med stor bæreevne. Multiplate produseres i mange ulike ståltykkelser og profiler.
TOP