Sjøarbeider med geosynteter

Ski-, gang- og trafikktunneler

Rør i store dimensjoner

Topptetting av deponi

Norges største grønne mur

PREV
NEXT

Fra 1. mai 2021 ble Geosyntia AS en del av Brødrene Dahl AS

Geosynteter

Geosynteter er en fellesbetegnelse på syntetiske produkter til bruk i jord, og er i hovedsak materialer laget av forskjellige typer plast (polymerer). Produktene omfatter fiberduk for separasjon, filtrering, drenering og beskyttelse, geonett og geoduk for armering, geomembraner for tetting i jord, asfaltarmering og produkter for erosjonssikring.

Rørprodukter

Geosyntia er leverandør av et bredt spekter av tekniske rørprodukter for mange ulike bruksområder innen VA, vei og anleggsvirksomhet i dimensjoner fra 110 mm til 3000 mm, kummer, magasiner og annet materiell til VA-infra. Vi leverer også korrugerte stålrør til kulverter, trafikk-/ jernbanetunneler og ski-/ gangtunneler.

Prosjekter

Geosyntia har gjennom mange år levert geosynteter og rørprodukter i små, store og teknisk utfordrene prosjekter. Her kan du lese om noen av dem.
TOP