Filtrering

Brukt som filter slipper fiberduken gjennom vann, mens jordpartikler holdes tilbake. Dette kan med stor fordel benyttes i forbindelse med drenering, hvor duken slipper vannet inn i drensrøret, men holder jordpartiklene ute, slik at rørsystemet har god effekt over lengre tid. En annen anvendelse kan være i en idrettsbane, hvor det er viktig at regnvann dreneres raskt ned i grunnen og gir tørre forhold for de sportslige aktivitetene. Filtreringsegenskapene i fiberduken kan også utnyttes erosjonssikringsløsninger, for å sikre at det ikke bygger seg opp vanntrykk bak en plastring eller annen form for støttekonstruksjon.Kontakt oss gjerne for tekniske råd og dokumentasjon.

Brosjyrer for nedlasting


Geosyntia brosjyre fiberduk
TOP