Forurensede bunnområder i sjø og vann tildekkes med vevde polyesterduker som slipper igjennom vannet, mens de forurensede massene holdes på plass. TeleEnviro dukene er spesielt utviklet og produsert for dette formålet.

TeleEnviro® er produsert av høystyrke polyester og vevd på en slik måte at dukene får de filtreringsegenskaper som er nødvendig for miljømessige formål. Dukene er svært fleksible og enkle å installere. Dukene har sterke jarekanter og kan lett produseres etter kundens behov. De sterke jarekantene betyr at de kan sys sammen "side by side" slik at de lett kan konfeksjoneres etter kundens ønske. TeleEnviro® har gode egenskaper med referanse til kryp, mekanisk skade og holdbarhet.

Geosyntia har levert ferdig konfeksjonert TeleEnviro i flak opp til 34.000 m2.

TeleEnviro finnes i forskjellige styrker fra 70/70 kN/m til 200/200 kN/m.

TOP