Med grunnlag i dette er det satt sammen kriterier for valg av produkt, og disse er å finne i Enkadrain-brosjyren.

Geosyntia og Bonar har lang erfaring med installasjon av Enkadrain drensprodukter, og kan bistå med dimensjonering og installasjonsveiledning der hvor det måtte være ønskelig.

Tabell som viser eksempel på dimensjonering + Enkadrain brosjyre

TOP