Erosjon er en evig prosess, som bidrar til å endre landskapet gjennom en geologisk tidsperiode. For å minimere overflateerosjon kan det brukes ulike erosjonssikringsprodukter. Dette er oftest nett, matter, madrasser eller tredimensjonale celler, som etableres i skråninger eller fyllinger. Disse forhindrer at overflatevann eller vind graver ut og transporterer jord ned skråningen.For å minimere overflateerosjon, som ofte forekommer på nyanlegg før det er etablert ny vegetasjon, kan det brukes ulike erosjonssikringsprodukter. Dette er oftest nett, matter, madrasser eller tredimensjonale celler, som etableres i skråninger eller fyllinger. Disse forhindrer at overflatevann eller vind graver ut og transporterer jord ned skråningen.

Ved valg av riktig erosjonssikring er det viktig å vite hva slags erosjon man forventer. Noen ganger er det tilstrekkelig å sikre mot erosjon inntil det er etablert vegetasjon. Da er det naturlig å velge biologisk nedbrytbare produkter som kokosnett og jutematter, som i løpet av få år vil bli en del av det naturlige jordsmonnet.For områder som er utsatt for stor erosjon, slik som langs elver og vassdrag, eller i kaiområder med stor propellerosjon, kan det være behov for permanent erosjonssikring. Til slike formål kan det brukes nett, betongmadrasser av PES-duker eller gabionmadrasser som fylles med knuste steinmaterialer.

Kokosnett

Kokos er et 100 % organisk cellulosefiber som har en naturlig motstandsdyktighet, og tåler derfor jord og vann i 4-5 år før den går i oppløsning. Matter av kokos kan vannabsorbere opptil 130 % av materialets tørre vekt.

Jute/hampnett

Hampnettet er ikke er så stivt som kokosmatter, og derfor lettere å legge, og det egner seg godt til steder hvor det forventes vinderosjon eller lettere erosjon fra vann.

Geonett

EroNet er et sterkt, åpent erosjonssikringsnett i syntetisk fiber, beregnet på nyetablerte skråninger. Nettet holder jordsmonnet på plass under regnskyll, beskytter gressfrøet mot vær og vind, og gir en "drivhuseffekt" i den første og kritiske fasen av vegetasjonsetableringen. Åpningene i nettet gjør at gresset vokser fritt.

Geomatter

Geomatter er en serie erosjonssikringsprodukter som brukes for å hindre erosjon og skader i den kritiske fasen før et vegetasjonsdekke er etablert, og samtidig bidra til fremskynding og permanent armering av en slik vegetasjon. Produktet er fremstilt som tredimensjonale matter som legges ut på det ferdig planerte arealet, forankres med plugger og mettes med jord.

Cellematter/Armater

Et tyngre alternativ for å holde tykkere lag av overflatemasser på plass i bratte skråninger er cellemattene.

Betongmadrasser

FlexiTex® er en tekstilforskaling til bruk ved betongarbeider langs kysten og på sjøbunnen. Det har vært en markant økning i bruken av tekstilforskaling i betongarbeider, spesielt når det gjelder prosjekter langs kysten og på sjøbunnen. Den viktigste grunnen til denne økte interessen har vært introduksjonen av vevde duker laget av flertrådete syntetiske fibre med høy styrke.

Gabionmadrasser

Gabionmadrasser er kurver av stålnett, flettet eller sveiset, som fylles med stein og benyttes som effektiv erosjonssikring i forbindelse med marine applikasjoner.
TOP