Veianlegg og andre former for anleggsarbeider omfatter ofte terrenginngrep som avskjærer naturlige vannveier. Dette kan føre til store belastninger på eksisterende kommunale avløpsnett, som i mange tilfeller er dimensjonert for å ta vare på de nåværende vannmengdene før arbeidene iverksettes.

Dette problemet kan i mange tilfeller løses ved å etablere fordrøyningsbassenger som fylles opp raskt og slipper vannet langsomt videre til grunnen eller til det kommunale nettet. Den enkleste løsningen er å bygge åpne bassenger, eventuelt med bunntetting av membran. I sterkt befolkede områder vil det kunne by på sikkerhetsmessige problemer å etablere åpne bassenger. Da kan det bygges K3XL/Geolite fordrøyningsmagasiner produsert av DV plastrør i dimensjoner opp til 2,4 m diameter, og ubegrenset lagringsvolum.

TOP